Opis wizyty dietetycznej


Pamiętaj, porada dietetyka składa się co najmniej z 2 wizyt! Wizyty umawiane są co 2-3 tygodnie. Już na pierwszym spotkaniu otrzymasz wstępne wskazówki wraz ze skoroszytem do uzupełniania.

Przed pierwszą wizytą

przed pierwszą wizytą
● zapamiętaj lub zapisz rodzaj i ilość spożywanych produktów

I wizyta

I wizyta ● pomiary antropometryczne oraz zawartości tkanki tłuszczowej
● szczegółowy wywiad żywieniowy
● wstępne zalecenia żywieniowe
● w razie potrzeby zlecenie badań krwi
● materiały w formie pisemnej zestawione w skoroszycie

II wizyta

II wizyta ● pomiary antropometryczne oraz zawartości tkanki tłuszczowej
● szczegółowa analiza dotychczasowego żywienia
● indywidualnie dobrany jadłospis
● wskazówki dotyczące doboru produktów, przygotowania posiłków
● przepisy kulinarne
● materiały w formie pisemnej zestawione w skoroszycie

Wizyty kontrolne

Wizyty kontrolne ● kontrola pomiarów ciała
● analiza i modyfikacja diety


Kontakt z dietetykiem - Telefon